پدر امام هادي (عليهما السلام )

پدر امام هادي (ع) محمد جواد فرزند علي بن موسي الرضا (ع)و وارث امامت ، اصيل ترين وريشه دار ترين خاندان در اسلام كه بشريت هرگز چهره هائي بدين عظمت وشكوه را به خود نديده است ومعلم انسانيت در پيمودن مسير كمال از خود گذشتگي ، صلابت وپايداري وصداقت ودرستي مي باشند .

امام جواد (ع) از نوابغ واعجوبه هاي روز گار بود كه در سن هشت سالگي به امامت رسيد كه رياست پيشوائي ومرجعيت ديني عامه مسلمين بلكه بشريت وجويندگان طريق حقيقت را  عهده دارشد.

حكومت بني عباس كه فرصت را براي امتحان امام جواد (ع) ودر نتيجه در هم پيچيدن طومارامامت كه از عنصر محوري وبنيادين تفكر شيعي مي باشد ، مناسب ،مناسب دبده ، وبي خبر از اينكه امام جواد (ع) ميراث دار علوم ومعارفي است كه خداوند تنها در بين اهل بيت عصمت وطهارت به وديعه نهاده ودر حقيقت ريشه در زلال وحي دارد ، يحيي بن اكثم را كه از علما ي عصر بود به مصاف با امام فراخواندند تا با خيال واهي خود نور خدا را خاموش سازد وپايه هاي ظلم را اقتدار بخشد.

يحيي بن اكثم در برابر جمع كثيري از وزرا ، علما مقامات لشگري وكشوري وديگر بستگان حكومت بني عباس از امام جواد (ع) سئوال فقهي نمود كه امام در پاسخ ، آنچنان فروع وشقوق مساله را يكايك بيان كرد كه يحيي سر گشته وحيران به سرمايه كم خود وتوانايي علمي امام اعتراف ‚ وبه پيشگاه امام زانو زد واعلام عجز نمود . اين قدرت علمي وبي نظير امام به علاوه ديگر ويژه گيهاي آنحضرت ، اورا محبوب قلبها ، محور گفتگوها قرار داد  ومكر مكاران نه تنها ثمر  نبخشيد كه توطئه گران را بر گل نشانيد .

آنحضرت در دهم ماه رجب سال 195 قمري در مدينه به دنيا آمد ودر سن 25 سالگي در سال 255قمري به شهادت رسيد نكته قابل تامل اين كه عمر كوتاه ومحدوديت شديد امام از سوي دستگاه حكومتي هر گز مانع جهاد علمي ومبارزه جدي با مظاهر گوناگون فرهنگ نفوذي وتربيت  شاگردان وارتباط  با شيعيان وحل وفصل مشكلات آنان نگرديد .

 

مادر امام هادي (ع)

 اسلام تمام تلاش وهمت خود را بر وحدت وهمبستگي واتفاق جامعه  بسيج نموده ونداي صادقانه " يا ايها الناس "   حجرات 13 سر لوحه هر حركتي دانسته وبا دستورات خود سعي در ريشه كني تفرقه ونفاق وخوشكاندن تفاخر نژادي داشته است امامان معصوم  كه لحظه  لحظه عمر شان  انعكاس حقيقت اسلام وبيان ديدگاه قرآن كريم مي باشد ، هر گونه ايده برتري نژادي را مردود شمرده وعملا در اين راه گام بر داشته وفرقي بين سياه وسفيد نمي گذاشتند ودر هر حال تقوا را ملاك برتري مي دانستند.وبراي از بين بردن ذهنيات  غلط واختلافات  ويرانگر از ازدواج با كنيزان را پذيرامي شدند .

امام جواد (ع) نيز با كنيزي كه به وسيله محمد بن فرج  براي آن حضرت به هفتاد دينار خريده شده بود ازدواج نمود وامام علي هادي ثمره اين ازدواج شد . " دلائل الامامة ص 216 .

امام جواد براي تربيت وتهذيب همسر خود كه با مفاهيم اسلامي آشنا نبود وي را در كنار دختران پيامبر  (ص) اين اسوه هاي عفت وطهارت پاكي قرار داد وخود عهده دارتعليم وي شد . سلوك روحي وجاذبه امام وزنان حرم آنچنان نيرو مند بود كه بتدريج از اين كنيز ،  پارساي , شب زنده دار وصالحه اي قاري قرآن وتالي آيات الهي پديدار شد. " عيون المعجزات "

اين بانوي بزرگ نتيجه تهجد وتلاوت شبانه خود را ديد وبه بالا ترين مرتبه افتخار رسيد ورشك برين  گشت زيرا افتخار مادري امامي از امامان شيعه را كسب كرد  وعضوي از كهكشاني  گرديده بود كه خداوند آنان را پناهگاه بندگان وكشتي نجات خواند است.     

نام او سمانه مغربيه " ماريه قبطيه "  ....... ذكر كرده اند ودر عظمت وفضيلت آن بانوي بزرگ  همين بحث كه   امام جواد  (ع) مي فرمايد :

" انّ اسمها سمانة وانها اَمَةٌ عارفة بحقي وهيَ من الجنة ولا يقربها شيطان مارد ولا ينالها كيد جبار عنيد وهيَ كانت بعين الله التي لا تنام ولا تخلف عن امهات الصديقين والصالحات " .

" نامش سمانه وآن بانو است   كه به جايگاه وحق من شناخت دارد . او از بانوان بهشت است . هرگز شيطان رانده شده به او نزديك نمي شود وكيد  ونيرنگ  طاغوت كينه ورز  در او راه نمي يابد همواره تحت نظر خدايي كه هرگز  خواب به او راه نمي يابد واز مادران صديقين وصالحان بشمار مي رود .